Info media

Heeft u trouwens nog iets meegekregen van de brandbrief die door het C.O.C. en de transgender belangenorganisaties naar de minister is gestuurd met daarin onder meer de vraag om de borstvergroting voor transvrouwen weer terug in het basispakket van de zorgverzekering te krijgen? 

Ja daar ben ik van op de hoogte. En ik hoop het niet hoor, maar ik denk dat dit weer zo’n geval wordt van wel A zeggen en niet B doen. Men stelt daar dan namelijk weer het criterium aan, dat de cliënten die daarvoor in aanmerking komen, geen borstweefsel mogen hebben ontwikkeld door de hormoontherapie. En daar zit het addertje; je ontwikkelt door de hormonen altijd wel wát borstweefsel, hoe weinig het soms ook is, dus…

Maar eigenlijk is het gewoon idioot dat het niet meer wordt vergoed.

Er is best veel te doen omtrent het “systeem” voor transgenderzorg in Nederland. Wat vindt u van het huidige systeem, de werkwijze en het gehanteerde beleid van het genderteam van het VUmc, de rol zorgverzekeraars hierin en wat zijn volgens u zeker verbeterpunten?

Echt perfect kun je het niet noemen zoals het nu allemaal ingericht is. Het probleem is deels dat het VUmc een monopoliepositie heeft gekregen van de verzekeraars waardoor dus eigenlijk de vrije artsenkeuze wordt bemoeilijkt. Ik ben het alternatief en laat duidelijk zijn; ook wij volgen gewoon de richtlijnen van de WPATH. Dit geldt overigens ook voor de externe partijen waar we mee samenwerken zoals bijvoorbeeld de psychologen Bas Fels, Tanja Hengel en Alwin Man. Op die manier kunnen we gelukkig voor een aantal cliënten een positieve bijdrage leveren aan hun transitie.

En qua verbeterpunten voor de transgenderzorg in Nederland… Nou, het liefst zou ik echt nog een eigen clubje of beter gezegd kliniek hebben waar we een compleet pakket aan gespecialiseerde zorg kunnen leveren, want de spoeling is nu wel erg dun in Nederland.

En het kan en moet eigenlijk gewoon beter, want goede zorg dient maatwerk te zijn simpelweg omdat iedere patiënt nou eenmaal anders is.

Dank voor uw tijd. Heeft u zelf voor de transgenders nog een tip of iets anders toe te voegen n.a.v. dit gesprek?

Zorg in ieder geval dat je je goed laat informeren over door wie en waar je het laat doen. Denk goed na over de nazorg en de bereikbaarheid daarvan. Dat vind ik erg belangrijk. En onthoud: “geduld is een schone zaak”, neem goed de tijd voor het herstel, want het is echt geen kleine ingreep. Daarbij scheelt het ook écht als je mooi op gewicht bent, niet rookt en na de operatie alles goed schoon houdt en goed verzorgt. En natuurlijk goed dilateren! 1x per dag 30 minuten goed dilateren is voldoende, maar je moet het wél echt doen. Volg dus de instructies goed op; dan geneest alles mooier en vlotter en dat is wat we willen

 

INFO MEDIA

Door de nieuwe wet kunnen transgenders makkelijker hun naam en geslacht bij de burgerlijke stand veranderen

De nieuwe transgenderwet treedt 1 july  in werking. Die wet maakt het voor transgenders makkelijker om het geslacht in hun geboorteakte te veranderen. Vervolgens kunnen ze in de gemeente waar ze wonen nieuwe identiteitspapieren aanvragen.

Tot vandaag moesten transgenders aan drie voorwaarden voldoen om het geslacht in hun paspoort te kunnen wijzigen. Permanente onvruchtbaarheid gold als een van die criteria. Daarnaast moest een operatieve geslachtsverandering hebben plaatsgevonden. De rechter sprak zich vervolgens uit met een definitief oordeel.

Bevlieging

Dat hoeft nu niet meer. Wel vraagt het gemeentehuis om een deskundigenverklaring, afgegeven door bijvoorbeeld een psycholoog. De deskundige moet ervan overtuigd zijn dat iemand daadwerkelijk van identiteit wil veranderen en dat het geen bevlieging betreft.

Exacte aantallen zijn moeilijk te geven, maar volgens Trangender Netwerk Nederland telt Nederland ongeveer 390.000 transgenders. Bij het Genderteam van het VUmc kwamen in 2009 252 transgenderaanmeldingen binnen. In 2013 was dat aantal gestegen naar 550.

Nederland is het vijfde Europese land dat wetgeving over geslachtsregistratie aanpast. In Oostenrijk, Duitsland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is soortgelijke wetgeving van kracht. In Argentinië kunnen transgenders het geslacht in hun paspoort laten wijzigen, zonder dat daar een medische verklaring voor nodig is.

Kabinet wil meer erkenning voor transgenders

Mensen die transgender zijn, kunnen gemakkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen. Zij hoeven niet langer eerst een operatie of een behandeling met hormonen te ondergaan om hun lichaam aan te passen aan het geslacht dat zij wensen. Ook vervalt de zogenoemde sterilisatie-eis. Die bepaalt dat transgenders onvruchtbaar moeten zijn, voordat de geboorteakte kan veranderen. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

In de toekomst is het voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een transgender persoon blijvend van aard is. Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte wijzigen. Voor mensen die lichamelijk man of vrouw zijn, maar die er diep naar verlangen een persoon van het andere geslacht te zijn, betekent het schrappen van de vereisten van onvruchtbaarheid en van fysieke aanpassing aan het verlangde geslacht een ruimere erkenning van hun genderidentiteit. Verandering van het geslacht in de geboorteakte werkt door in allerlei overheidsadministraties, zoals het GBA. Dat heeft gevolgen voor het paspoort, andere reisdocumenten en school- en universiteitsdiploma’s.

Het kabinet verwacht dat transgender mensen beter in de samenleving zullen functioneren omdat belemmeringen worden weggenomen. Daarnaast hebben verschillende instanties als Human Rights Watch, het Comité van Ministers van de Raad van Europa en de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa voor de aanpassing geijverd. Internationaal is steeds meer het inzicht gegroeid dat wettelijke erkenning van de genderidentiteit van een persoon niet afhankelijk moet zijn van eisen als geslachtsoperaties of hormonale behandeling. Nederland sluit zich daarbij aan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.\

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Dit wetsvoorstel schrapt in Boek 1 Burgerlijk Wetboek en de Wet op de gemeentelijke basisadministratie een aantal voorwaarden voor aanpassing van de geslachtvermelding in de geboorteakte. De voorwaarde van fysieke aanpassing aan het gewenste geslacht en de voorwaarde van absolute onvruchtbaarheid komen te vervallen. Hiermee wil het kabinet de emancipatie van transgenders verbeteren. Een transgender is iemand met het gevoel tot de andere sekse te behoren, dan waarvan hij of zijn sinds de geboorte de lichamelijke kenmerken heeft. En ook de behoefte heeft een geslachtsverandering te ondergaan of heeft ondergaan.

Met dit voorstel wordt het voor transgenders makkelijker om de geslachtsvermelding in de geboorteakte te wijzigen. Iedere Nederlander van 16 jaar of ouder met een blijvende overtuiging tot een ander geslacht te behoren, kan een geslachtswijziging, voorzien van een deskundigenverklaring, nu regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Stijging
Mensen met genderdysforie en transgenders zijn geboren in het verkeerde lichaam. Ze zijn bijvoorbeeld biologisch man, maar voelen zich vrouw of in ieder geval geen man.de biologisch vrouw die zich man voelen in ieder geen vrouw Het aantal mensen dat zich hiervoor de laatste jaren wil laten behandelen is enorm gestegen, met bijna 200 procent.

Landelijk biedt VUmc zo’n 85 procent van alle zorg voor deze patiënten. De rest, zo’n dertig tot veertig mensen, gaat naar het UMCG in Groningen.

”Ook hier merken we dat we met weinig capaciteit zitten. We hebben een wachtlijst van ruim een half jaar en ieder jaar willen meer mensen zich aanmelden”, zegt plastisch chirurg Tim Middelberg van het UMCG.

Acceptatie
Er is geen onderzoek gedaan naar de reden waarom steeds meer mensen zich melden bij genderklinieken, maar de redenen laten zich raden.

”De acceptatie in de maatschappij lijkt toegenomen. Er is meer aandacht voor, onder meer door tv-programma’s over transgenders, zoals het KRO-programma Hij is een Zij. Ook is de wet aangepast, waardoor het minder lastig is om van geslacht te veranderen in bijvoorbeeld het paspoort’’, zegt Middelberg.

Wat ook meespeelt is dat voorheen alleen transseksuelen in aanmerking kwamen voor een behandeling, mensen dus die een volledige geslachtsverandering willen.

”Nu kunnen ook mensen terecht die gedeeltelijke behandelingen willen ondergaan. Bijvoorbeeld wel hormonen en geen operatie.